Velkommen til Storafjellet FUS barnehage as

Lek er barns arbeid og det viktigste de foretar seg i løpet av sin hverdag.
Derfor er den gode leken utgangspunkt for alt vi gjør her i barnehagen.
- VI SETTER LEKEN FØRST-

Vi tilbyr også:

• Åpningstid: 06.30 - 17.00
• 3-, 4-, og 5 dagers plass med fritt valg av dager
• Egen kjøkkenassistent hvor barna er deltakende.
• Fine turområder.
• Personalgruppe med erfarne, unge, kvinner og menn.
Deltakelse i internasjonalt forskningsprosjekt om språkutvikling og "gode barnehager for barn i Norge" (GoBan)

Storafjellet FUS barnehage as
Kodleberget 22, 4389 Vikeså
tlf: 51454090