Søk barnehageplass

Alle som skal søke om barnehageplass må gjøre dette via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i StorafjelletFUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i kommunen. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Storafjellet FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Bjerkreim kommune.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: https://www.bjerkreim.kommune.no/Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx?MId1=2517&returnurl=%252fSelvbetjening%252fskjema.aspx%253fskjemaid%253d500%2526MId1%253d2517

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Storafjellet FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.